Руски ратни бродови плове у Сирију

Велики противподморнички брод „Адмирал Чабаненко“. Извор: Министарство одбране Руске Федерације.

Велики противподморнички брод „Адмирал Чабаненко“. Извор: Министарство одбране Руске Федерације.

Групација руских ратних бродова одлази на војну вежбу у Средоземно море. Пре тога ће у Северном Атлантику бити одржане планске војне вежбе Северне, Балтичке и Црноморске флоте.

ВеликипротивподморничкибродАдмиралЧабаненкоитривеликадесантнабродаиспловилисуууторакизСевероморскауСредоземноморе,гдејепланиранопристајањеусиријскојлуциТартус,саопштиојеагенцијиИнтерфакс-АВНвојно-дипломатскиизвор.

ПрогрампредвиђапристајањеусиријскојлуциТартус,гдејесмештенцентарзаматеријално-техничкоснабдевањеРатнеморнарицеРускеФедерације,саопштаваМинистарствоодбранеРФ.БродовимаСевернефлотеуовомпоходућесепридружитиодредБалтичкефлотеучијемсаставусупатролнибродЈарославМудриитанкерЛена,каоигрупабродоваЦрноморскефлотесавеликимдесантнимбродовимаНиколајФиљченковиЦезарКуниковипатролнимбродомДовитљиви.

МинистарствоодбранејепрецизиралодаћеуСеверномАтлантикубитиодржанепланскевојневежбеСеверне,БалтичкеиЦрноморскефлоте.Групацијабродоваће...увежбаватирешавањератнихзадатакауСредоземномиЦрноммору,саопштаваМинистарствоодбране.

ОбзиромдајеусиријскојлуциТартуссмештенарускабаза,нијеискљученодаћебродовисвратитиуњукакобидопунилизалихе,саопштиојеРускојслужбиБи-би-сијаАндрејТараман,начелникгрупезаинформационуподршкуРатнеморнарицеРусије.

Бродови су испловили у складу са плановима војне обуке Ратне морнарице и то нема везе са заоштравањем конфликта у Сирији, објаснио је Тараман.

Бродови су испловили у складу са плановима војне обуке Ратне морнарице и то нема везе са заоштравањем конфликта у Сирији.“

Андреј Тараман,
начелник групе за информациону подршку Ратне морнарице Русије

ПредставницирускогспољнополитичкогресоранисупотврдилидајеСиријаконачнициљпокретарускихратнихбродова.ИзворизМинистарстваспољнихпословаизјавиојеИнтерфаксудапоходрускихфлотапредстављапланираноувежбавањеузајамногделовањаразличитихфлота.

Заменик начелника информативне службе Министарства одбране Јуриј Иванов је у изјави датој агенцији Би-би-си приметио да војне вежбе са истовременим учешћем бродова из три различите флоте нису несвакидашња појава.

Истовремено САД изражавају наду да поход бродова Ратне морнарице Русије није повезан са унутрашњим оружаним конфликтом у тој земљи. Такву изјаву је у уторак на редовној конференцији за штампу дао званични представник америчког спољнополитичког ресора Патрик Вентрел.

ВиделисмосаопштењаотомедасебродовиРатнеморнарицеРФупућујууСирију.ТакођесмовиделисаопштењакојасепозивајунаизјаверускихвластиикажудаћетибродовисвратитиулукуТартуснатанкирање,идатонемавезесаконфликтомуСирији.Мисе,наравно,надамодајетоистина,рекаојезваничнипредставникСтејтдепартмента.

ОнјепотврдиодасуАмериканциуконтактусаРусимаповодомпредстојећегпристајањабродовауСирији.ПремаподацимакојејеизнеоВентрел,властиСАДнаводнонемајудовољноинформацијаотомештасеможедогађатинабазиуТартусу.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“