Атентати на татарске духовне поглаваре

Аутомобил муфтије Илдуса Фајзова дигнут је у ваздух. Детонација је одбацила муфтију од аутомобила, али је он и поред задобијених повреда успео да дође до возила хитне помоћи и одмах је одвезен у болницу. Извор: ИТАР-ТАСС.

Аутомобил муфтије Илдуса Фајзова дигнут је у ваздух. Детонација је одбацила муфтију од аутомобила, али је он и поред задобијених повреда успео да дође до возила хитне помоћи и одмах је одвезен у болницу. Извор: ИТАР-ТАСС.

У Казању је у четвртак ујутро покушано убиство муфтије Републике Татарстан Илдуса Фајзова, док је готово у исто време убијен Валиула Јакупов, муфтијин помоћник. Јакупов је био непомирљиви противник вехабизма и доследно се залагао за забрану овог покрета у целој Русији.
Валиула Јакупов је својевремено био на челу омладинског центра исламске културе „Иман“. Од 1992. године је имам-хатиб казанске Апанајевске џамије. Од 1993. до 1996. је био ректор казанске медресе „Мухамадија“, од 1996. до 1998. је радио као заменик имам-мухтасиба Казања у Духовној управи муслимана Републике Татарстан. 1998. године је изабран за првог заменика муфтије Татарстана, а од 2008. године је заменик муфтије Татарстана. Од 2009. године је копредседник експертског савета за државну религијску експертизу при Министарству правде Русије. Господин Јакупов је био оснивач прве исламске издавачке куће у Русији, аутор читавог низа богословских и историјских радова, активни публициста и популаризатор ислама.

У Казању је у четвртак ујутро извршен атентат на муфтију Републике Татарстан Илдуса Фајзова. Муфтија је задобио повреде када су непознати починиоци дигли у ваздух његов аутомобил. Готово у исто време испред своје зграде убијен је Валиула Јакупов, муфтијин помоћник и начелник школског одељења Регионалне духовне управе муслимана у региону.

АтентатунамуфтијуТатаријепретходилојеубиствоњеговогпомоћника,49-годишњегВалиулеЈакупова.ОнјеокодесетчасовапреподнеизашаоиззградеуулициЗарја,кадамусеприближиоатентаториотвориоватру.Јакуповјеуспеодастигнедосвогаутомобилаиуђеуњега,алијеубрзоподлегаоповредама.ОрганиИстражногкомитетаРФуТатарстанупокренулисупоступакзакривичноделоУбиствоизчлана105.КривичногкодексаРускеФедерације“, саопштиојеКомерсантуВладимирМаркин,званичнипредставникИстражногкомитетаРусије.ЗасадаприоритетимаверзијапокојојубиствоможебитивезанозапрофесијугосподинаЈакупова.ЈакуповјебионепомирљивипротивниквехабизмаидоследносезалагаозазабрануовогпокретауцелојРусији,видећиуњемуозбиљнуопасностпотрадиционалниислам,рекаојеједанодпредставникаправосуднихоргана.

Опуномоћени представник председника Михаил Бабич још пролетос је био упозорен на опасност од атентата на муфтију Татарстана, рекао је муслимански поглавар Прикамја.

НештокаснијеизвршенјеатентатинадуховноглидераТатарстана,49-годишњегИлдусаФајзова.ЊеговаToyota Land CruiserдигнутајеуваздухнараскрснициМусиновеиЧетајевљевеулице.Детонацијајеодбациламуфтијуодаутомобила,алијеонипоредзадобијенихповредауспеодадођедовозилахитнепомоћииодмахјеодвезенуболницу.

ИлдусФајзовјепозавршеткуакадемиједрамскихуметностиод1989.до1998.радиокаоглумацуКазанскомдрамскомпозориштуК.Тинчурин.Од1998.годинејеимам-хатибџамијеБулгаруКазању.2010.годинејеизабранзапрвогзаменикапредседникаДуховнеуправемуслиманаТатарије,агодинуданакаснијепостаојемуфтија.Онјетакођепристалицатрадиционалногислама,противникјеекстремистичкихсектиипокрета.

Оригинални текст на сајту „Комерсанта“.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“