Портрет руског леопарда

Еколозима је први пут пошло за руком да сниме младунчад угрожене врсте снежног леопарда на Чихачовљевом гребену планине Алтај. На нишану аутоматских фотоапарата нашле су се две одрасле јединке и два младунчета, саопштио је Сергеј Спицин, руководилац експедиције за мониторинг снежног леопарда и научни сарадник Алтајског резервата.
Снежни леопард је једна од најређих мачака на свету. Фотографија: Bernard Landgraf.

Поречимаексперата,допрошлејесенијеприсуствоснежноглеопардаупланинамаАлтајапримећеноискључивопотраговимашапауснегуиноктијунадрвећуиземљи,каоипоостацимаизметаикрзна.

Крајемпрошлегодиненаучницисудобилипрвеснимкеизфото-замкинаЧихачовљевомгребену.Тадајескривениобјективухватиодвеодраслејединке.

КаснијесуфотографијеовихживотињанаправљенеиудолинирекеАргут.Међутим,еколозиинаучнициупланинамаАлтајаникадаранијенисууспелидафотографишумладунчадснежноглеопарда.ЈединиснимцимладунацаовезвериуприроднимусловиманаправљенисууСајано-Шушенскомрезервату.

Снежни леопард је врста која нестаје. У Црвеној књизи Руске Федерације сврстан је у прву категорију: „врста којој је угрожен опстанак на граници ареала“. Према оценама експерата руске филијале Светског фонда за заштиту дивљине, у Русији има највише 80-100 снежних леопарда, од тога је већина груписана у пет највећих скупина на југу Краснојарског Краја, у Туви и у планинском делу Алтаја. У планинама Алтаја, према подацима WWF Русије, живи око 30 примерака ове врсте.

ОвегодинесуеколозиинаучнициАлтајскогрезерватазаједносастручњацимаизрускефилијалеСветскогфондазазаштитудивљине организовалијошједнуекспедицију,посвећенупроучавањуснежноглеопардаупланинамаАлтаја.ИстраживањасувршенанаКурајскомиЧихачовљевомгребену.Врлобрзосудобијениприличнодобрирезултати.

НаЧихачовљевомгребенууовомтренуткујеуфункцији14фото-замки.Токомпретходнеекспедиције,којајезавршенасрединомјула,добилисмоснимкечетиријединкеснежноглеопарда.Наједномместујетобилаженкасамладунцимастаримгодинудана,анадругомместумужјак.СадасесасигурношћуможерећиданаЧихачовуживенајмањечетиријединкеснежноглеопарда,стимштосумладунципрвипутфотографисани,испричаојеСпицин.

Ареал снежног леопарда.

Веоманасрадујештосусеуовимкрајевимапојавилимладунци,ипоредтогаштосуовдеусловизапреживљавањетешки:малојекопитараикозорога.Садругестране,овегодинејемногомрмота,имождајеуправотопозитиванфактор,истакаојенаучник.

Како је рекао Спицин, експедиција на Курајски гребен имала је карактер прелиминарног извиђања. Задатак је био да се одреди има ли у тим крајевима снежних леопарда, постоје ли миграциони коридори за њих од Чихачовљевог гребена до долине реке Аргут и евентуално још нека обиталишта ове дивље звери.

Снежни леопарди живе на недоступним планинским гребенима високим до 4 хиљаде метара, а стари траг снежног леопарда на снегу тешко се разликује од трага риса или куне златице. Све то отежава проучавање и очување ове животињске врсте.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“