У Русији почиње са радом нова јавна муслиманска телевизија

Нова муслиманска ТВ планира да привлачи омладину дубоким садржајем. На слици: џамија у Казању, главном граду Републике Татарстан. Извор: Lori / Legion Media.

Нова муслиманска ТВ планира да привлачи омладину дубоким садржајем. На слици: џамија у Казању, главном граду Републике Татарстан. Извор: Lori / Legion Media.

Нова јавна телевизија, која треба да почне емитовање програма крајем августа, биће посвећена исламском верском васпитању. ТВ канал је основан уз подршку федералних власти Русије.

Ал-РТВ,првајавнамуслиманскателевизијаРусије,којапочињесарадомкрајемлета2012,требадапривлачиомладинудубокимсадржајем,анедапоказујеемисијеотомекакосешијушаренекапицеиприпремајунационалнајела.ТојесаопштиоДамирМухединов,чланграђанскогиредакцијскогсаветателевизијеипрвизаменикпредседникаДуховнеуправемуслиманаевропскогделаРусије.

Сматрамдасенетребаспуштатинанивоукомепреовладаваетнографскижанр.УРусијијевећбилонеколикослучајевакаданасјеТВпрограмучиокакодаприпремамоперемјач(уштипкепуњенемесом,татарсконационалнојело),дасвирамохармоникуибалалајку,дашијемошаренекапицеимуслиманскаодела,доксмоосамомисламумалоштамоглидасазнамо.Свиверскипосленициподржалисумојставдајепотребноштовишепроповедикакобиречимамаидуховноглицазаузималапосебноместоурадутелевизије,рекаојеМухединов.


У Русији је већ било случајева када нас је ТВ програм учио како да припремамо уштипке, да свирамо хармонику и балалајку, да шијемо шарене капице и муслиманска одела, док смо о самом исламу мало шта могли да сазнамо.

Дамир Мухединов,
први заменик председника Духовне управе муслимана европског дела Русије

Он је такође истакао да је телевизија намењена пре свега младим гледаоцима.

ЦиљнагрупанашегТВканалајеомладина,јерјеисламрелигијамладихактивнихљуди.Муслиманскостановништвојебројно наКавказуиу неким другим регионима Русије,аизСредњеАзијеиса неруског КавказауРусијудолазеуглавноммладиљуди.Збогтогаћепосебнапажњабитипосвећенауправоњиховомваспитавањуиусађивањутиммладимљудимадуховнихиморалнихвредности,рекаојеМухединов.

ТелевизијаАл-РТВтребадапочнесарадомкрајемавгуста.ПремаподацимаСаветамуфтијаРусије,ТВканалјеоснованнаиницијативуруководилацанајвећихмуслиманскихорганизација,узподршкуфедералнихорганавласти.УграђанскисаветноветелевизијеизмеђуосталихјеушаоишеикРавилГајнудин,председникСаветамуфтијаРусијеиДуховнеуправемуслиманаевропскогделаРусије.РадТВканалаћесезасниватинапринципимајавнетелевизије.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“