Почиње тестирање имиграната у познавању руског језика

Санкт-петербуршки државни универзитет обавио је први тест руског језика за радне имигранте. Извор: ИТАР-ТАСС.

Санкт-петербуршки државни универзитет обавио је први тест руског језика за радне имигранте. Извор: ИТАР-ТАСС.

Санкт Петербург је први град у коме је стартовао пројекат електронског тестирања радних имиграната у познавању руског језика.

Одељењезаелектронскотестирање имиграната у знању руског језика у Санкт Петербургу имадванаестклупа,насвакојјерачунарсатач-скринмонитором.Системјекрајњеједноставанчакизаонекојиникадауживотунисувиделирачунар:требапрочитатипитањеидотаћиуоквиренопољенаспрамтачногодговора.Например:Заборавиосамчасописна...иваријантеодговора:сто,стола,столу.

Следећиблокпитањапровераваспособностиспитаникадасеоријентишеусвакодневномживоту:зналигдесекупујулекови,разумелисмисаоогласасаслободнимраднимместима,можелидапитакакодадођедоодређеногместа.Имигранттребадапознајенајмање800рускихречи.Тојенајједноставнији,елементарнинивознањарускогјезика.Алиипоредтаквихкритеријума,тестнијеустањударешиоко20%испитаника,признајуауторипројекта.

Дешава се да полицајац каже имигранту: ‘Стој’, а овај почиње да бежи, не зато што је нешто скривио, него не разуме шта се од њега тражи.

Великибројимигранатауопштенезнаруски.Например,2010.године22%придошлицаизУзбекистана,КиргизијеиТаџикистананијеучилорускијезикушколи,а2011.јењиховбројпорастаона24%,констатујеКонстантинРомодановски,директорФедералнемиграционеслужбеРусије.Ситуацијајепонекадапсурдна.Рецимо,полицајацкажеимигранту:Стој,аовајпочињедабежи,незатоштојенештоскривио,негонеразумештасеодњегатражи,аплашисеуниформе.

Учесници који успешно прођу тест добијају сертификат од Санкт-петербуршког државног универзитета, чији стручњаци стоје иза овог пројекта.

Ово је за сада само пробни пројекат електронског тестирања знања из језика, у њему се учествује искључиво на добровољној основи. Али ускоро ова процедура може постати обавезна. Тренутно је на законодавном нивоу обавезно тестирање предвиђено само за странце који желе да добију руско држављанство. Уједно Државна дума разматра нацрт закона по коме странци који немају визу, а желе да раде у сфери комуналних услуга, трговине на мало или услужних делатности, обавезно морају имати сертификат.

Требаистаћидатестовиподразумевајузнањерускогјезикакојисекористиусвакодневномживоту.Уминимумкојијенеопходанзадобијањесертификатанеулазеречикаоштосуструјомер,радијатор,цементидругитерминикојебирадниктребалодазна.

Заиста,удржавномсистемутестирањанијепредвиђенапроверазнањајезикапрофесије.Алимизнамозатајпроблемивећразрађујемоновуметодологију,саопштава Јевгениј Јурков,директорИнститутарускогјезикаикултуреСанкт-петербуршкогдржавногуниверзитета.Ускороћемобитиспремнидаусистемдодамопосебнетестовезасвакураднуквалификацију.

Оригинални чланак из „Росијске газете“.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“