Путин: Нека они тамо ратују

Трупе НАТО-а у Авганистану ће ускоро добијати робу и преко руске територије. Извор: Reuters/Vostock Photo.

Трупе НАТО-а у Авганистану ће ускоро добијати робу и преко руске територије. Извор: Reuters/Vostock Photo.

Председник Русије Владимир Путин објашњава због чега присуство снага НАТО-а у Авганистану одговара Русији и зашто западној алијанси треба омогућити транзит преко руске територије - с тим да се терет превози на ту страну, а не отуд.

Уочи Дана десантних падобранских јединица Владимир Путин је посетио 31. посебну гардијску десантно-јуришну бригаду, дислоцирану близу Уљановска.

Владимир Шкирков, пуковник у резерви и директор Уљановског суворовског војног училишта, за време разговора је питао председника каква је корист од тога што Русија помаже НАТО-у и омогућава му транзит према Авганистану, имајући у виду пункт за претовар терета близу Уљановска.

ВистеисамиратовалиуАвганистану,зарне?,одговориојепитањемВладимирПутин.

Јесам!Од1983.до1985,двегодине,рапортираојеШкирков.

„Треба ли ми тамо да ратујемо?“, упита врховни командант.

Не,одсечноодговорипуковник.

Паипак,ваљдабитребалодаутојземљивладабарнекицивилизованипоредак?,објасниојеПутинсвојумисао.АкосеуАвганистанунезаведеред,ондаћенанашојјужнојграницибитиприличнонапетоисадашњемруководствунећебитилакодадржиситуацијуподконтролом.

Требаимпомоћи.Нећемоваљдамиопеттамодаратујемо?Некаих,некаонитаморатују,објасниојестратегијуврховникомандант.Заштодапотурамооваквемомке?,пређеонпогледомпрекоокупљених.Акодођестани-пани,јазнамданањихможеморачунати.Алинашзадатак,задатакполитичкогруководства,састојисеутомеданестварамоусловезатаконешто.ЗатомиипомажемоНАТО-ударешавазадаткеуАвганистану,данебисмопримењивалисопственеОружанеснаге.

Тојеускладусанашимнационалниминтересима,подвукаојешефдржаве.Алипомногимдругимпитањимаминисмоњиховиистомишљеници.

ВладимирПутинјезаНАТОрекаодајетотековина Хладнограта.Онисвудатраженекогпротивника.Алиуовомслучајуодрађујуважанпосао,имиимутомепомажемо,закључиојеон.

ДанаспрактичносвиучеснициоперацијеуАвганистанусамомислекакодаизвукуживуглаву,наставиојепредседник,додавшидасетеретуглавномпревозиотуд,аненатустрану.Абољеједабудеусупротномсмеру.Преузелисутотешкобремеисадтребадаганоседокраја.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнате више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“