„Само вас гледамо“ са Океана

Војни бродови у руској поморској бази у Севастопољу, Украјина. Фотографија: Сергеј Савостјанов / Росијска газета.

Војни бродови у руској поморској бази у Севастопољу, Украјина. Фотографија: Сергеј Савостјанов / Росијска газета.

Русија се спрема да истовремено отвори три војно-поморске базе у иностранству. Планира се нови пункт на Сејшелским острвима, док ће се руске базе вратити у Вијетнам и на Кубу.

Русија се спрема да истовремено отвори три војно-поморске базе у иностранству. Како ствари стоје, руски поморци и морнари ће се вратити у вијетнамски Камран и кубански Лурдес, а адмирали ће уживати у лепотама Сејшелских острва – популарне дестинације богатих туриста.

НамеђународномнивоуседетаљнопрорађујупитањастварањапунктовазаматеријалнуитехничкуподршкунатериторијиКубе,СејшелскихострваиВијетнама,испричаојекомандантРатнеморнарицеВикторЧирков.Таквипунктовисунамењенизапаркирањеитанкирањебродова,утовархранеидругихпотрепштина.ЗасадаРусијаимавојнубазусамоусиријскомТартусу.Међутим,збогзатегнутеситуацијеуСиријинашибродовисетрудеданесвраћајуутулуку.

У погледу Кубе и Вијетнама заправо се ради о повратку. Почетком века је била донета одлука да се одустане од присуства у овим стратешки важним регионима. Русија је ликвидирала базу у луци Камран 2001, одбивши да продужи уговор на комерцијалној основи, тј. да плаћа за коришћење базе (раније су СССР, а затим Русија, бесплатно користили вијетнамску базу). Исте године је донета одлука о ликвидацији радиоелектронског центра у Лурдесу на Куби. Разлог затварања, као и у случају са базом Камран, била је економска нерентабилност, и уопште неефикасност војних база у иностранству.

ВијетнамјеспремандаомогућиРусијиотварањепунктазаматеријалнуитехничкуподршку,алиненамеравададајесвојутериторијузастварањевојнихбаза,објасниојеупетакпредседникВијетнамаЧјонгТанШанг.УправосмоогласилидајеВијетнамуодобренповољанкредитод10милијардидолара,избогтогаћеусловинашегстационирањабитимаксималноповољни,уверенјеИгорКоротченко,председникГрађанскогсаветаприМинистарствуодбране.

ТешкојепредвидетиколикоћекоштатиновиплановиРатнеморнарице.Непостојинекаквотржиштевојно-поморскихбаза,кажеАлександарХрамчихин,експертИнститутазаполитичкуивојнуанализу.Например,одржавањенашебазеуЈерменијиплаћасамаЈерменија.Нематунекогправила.БазауукрајинскомСевастопољуфактичкијеолакшаларускибуџетза15милијардидолара,акосеимаувидупопустнаценугаса.

Вијетнаму je одобрен повољан кредит од 10 милијарди долара и због тога ће услови руског стационирања бити максимално повољни.

ИпоредсвојеегзотикеСејшелскаострвасунајлогичнијалокацијаодсвихнабројаних,јермиуИндијскомокеануионакоимамосталнибродзаборбупротивпирата,итаострвасукаоствореназањеговпривремениборавак,објашњаваХрамчихин.ВаријантасаКубомможебитиврлоинтересантанасиметричниодговорнаодлукуАмериканацадастационирајуПРОуЕвропи,кажеКоротченко.РускибојнибродовиимајудовољанракетнипотенцијалдасвојимприсуствомнадомакјужнеграницеСАДмогуодигратисвојуулогу.

Почелајесеријскапроизводњановихвишенаменскихнуклеарнихподморницаиокеанскихбојнихбродова,тејестогаочигледнодаћефлотакренутиуокеаннесамодабисетамовијориларусказастава,негоидасенашасилараспоредиускладусаинтересиманационалнебезбедности,азатоћебитипотребнеибазе,објашњаваКоротченко.

По речима команданта, до 2020. ће само Црноморска флота добити 20 нових бојних бродова, и међу њима шест фрегата и шест подморница.

Оригинални чланак на RBC Daily.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Више занимљивих садржаја пронађите на Russia Beyond на српском

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“