„Само вас гледамо“ са Океана

Војни бродови у руској поморској бази у Севастопољу, Украјина. Фотографија: Сергеј Савостјанов / Росијска газета.

Војни бродови у руској поморској бази у Севастопољу, Украјина. Фотографија: Сергеј Савостјанов / Росијска газета.

Русија се спрема да истовремено отвори три војно-поморске базе у иностранству. Планира се нови пункт на Сејшелским острвима, док ће се руске базе вратити у Вијетнам и на Кубу.

Русија се спрема да истовремено отвори три војно-поморске базе у иностранству. Како ствари стоје, руски поморци и морнари ће се вратити у вијетнамски Камран и кубански Лурдес, а адмирали ће уживати у лепотама Сејшелских острва – популарне дестинације богатих туриста.

НамеђународномнивоуседетаљнопрорађујупитањастварањапунктовазаматеријалнуитехничкуподршкунатериторијиКубе,СејшелскихострваиВијетнама,испричаојекомандантРатнеморнарицеВикторЧирков.Таквипунктовисунамењенизапаркирањеитанкирањебродова,утовархранеидругихпотрепштина.ЗасадаРусијаимавојнубазусамоусиријскомТартусу.Међутим,збогзатегнутеситуацијеуСиријинашибродовисетрудеданесвраћајуутулуку.

У погледу Кубе и Вијетнама заправо се ради о повратку. Почетком века је била донета одлука да се одустане од присуства у овим стратешки важним регионима. Русија је ликвидирала базу у луци Камран 2001, одбивши да продужи уговор на комерцијалној основи, тј. да плаћа за коришћење базе (раније су СССР, а затим Русија, бесплатно користили вијетнамску базу). Исте године је донета одлука о ликвидацији радиоелектронског центра у Лурдесу на Куби. Разлог затварања, као и у случају са базом Камран, била је економска нерентабилност, и уопште неефикасност војних база у иностранству.

ВијетнамјеспремандаомогућиРусијиотварањепунктазаматеријалнуитехничкуподршку,алиненамеравададајесвојутериторијузастварањевојнихбаза,објасниојеупетакпредседникВијетнамаЧјонгТанШанг.УправосмоогласилидајеВијетнамуодобренповољанкредитод10милијардидолара,избогтогаћеусловинашегстационирањабитимаксималноповољни,уверенјеИгорКоротченко,председникГрађанскогсаветаприМинистарствуодбране.

ТешкојепредвидетиколикоћекоштатиновиплановиРатнеморнарице.Непостојинекаквотржиштевојно-поморскихбаза,кажеАлександарХрамчихин,експертИнститутазаполитичкуивојнуанализу.Например,одржавањенашебазеуЈерменијиплаћасамаЈерменија.Нематунекогправила.БазауукрајинскомСевастопољуфактичкијеолакшаларускибуџетза15милијардидолара,акосеимаувидупопустнаценугаса.

Вијетнаму je одобрен повољан кредит од 10 милијарди долара и због тога ће услови руског стационирања бити максимално повољни.

ИпоредсвојеегзотикеСејшелскаострвасунајлогичнијалокацијаодсвихнабројаних,јермиуИндијскомокеануионакоимамосталнибродзаборбупротивпирата,итаострвасукаоствореназањеговпривремениборавак,објашњаваХрамчихин.ВаријантасаКубомможебитиврлоинтересантанасиметричниодговорнаодлукуАмериканацадастационирајуПРОуЕвропи,кажеКоротченко.РускибојнибродовиимајудовољанракетнипотенцијалдасвојимприсуствомнадомакјужнеграницеСАДмогуодигратисвојуулогу.

Почелајесеријскапроизводњановихвишенаменскихнуклеарнихподморницаиокеанскихбојнихбродова,тејестогаочигледнодаћефлотакренутиуокеаннесамодабисетамовијориларусказастава,негоидасенашасилараспоредиускладусаинтересиманационалнебезбедности,азатоћебитипотребнеибазе,објашњаваКоротченко.

По речима команданта, до 2020. ће само Црноморска флота добити 20 нових бојних бродова, и међу њима шест фрегата и шест подморница.

Оригинални чланак на RBC Daily.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“