Губернатор Ткачов против „косовске судбине Кубања“

Козаци на инаугурацији Александра Ткачова. Извор: ИТАР-ТАСС.

Козаци на инаугурацији Александра Ткачова. Извор: ИТАР-ТАСС.

У руским медијима последњих неколико дана доста се говори о контроверзним изјавама губернатора Краснодарског Краја Александра Ткачова. Његова жеља је да „формира специјалне козачке одреде“ чији ће задатак бити да „пружају отпор пресељавању житеља Северног Кавказа у овај регион“ и „не дозволе да Кубањ доживи судбину Косова“.

Према његовој замисли, уКраснодарском КрајуРусијисеовајрегиончестоназиваКубањ) били би формираниспецијалникозачкиодредикоји би пружалиотпорпресељавањужитељаСеверногКавказауовајрегион.ТојегубернаторКраснодарског КрајаАлександарТкачовизјавио3.августаназаседањупроширеногколегијумарегионалногодељењаМинистарстваунутрашњихпослова.Минемамодругогизбора:потискиваћемоих,заводићеморед,провераваћемодокумента,бавићемосемиграциономполитиком(испитиваћемосвакогаодаклеједошао,заштоједошао,итакодаље),изјавиојешефадминистрацијеКубања.Помишљењугубернатора,урегионутребапосвакуценуочуватипостојећиодносбројарускихстановникаипредставникадругихнарода.ШефарегионапосебноиритирајуЈермени,АдигејцииДагестанци.

Постоје Устав и закони пред којима сви треба да буду једнаки. Мислим да би губернатор Краснодарског Краја, где живе припадници 120 националности, морао бити коректнији.

Игор Логвињенкo, атаман Терских козачких одреда Савеза козака Русије

Према губернаторовом плану добровољци би добили право да захтевају прекид кршења закона, да проверавају документа, да спроводе прекршиоце у полицију, као и да контролишу установе у којима се народ окупља ради забаве и разоноде. Чланови патрола би били одевени у козачку униформу, али не би могли да имају код себе хладно оружје.

Доказујућинеопходностоваквемере,губернаторјеодлучиодапокажесвојуерудицијуинаправипаралелусанедавнимдогађајиманаБалкану.Поњеговоммишљењу,Краснодарски КрајможедоживетисудбинуКосоваакоурегионудођедопромененационалногсастава“.ПритомејеТкачовизнеосопственооригиналнотумачењеетничкихинационалнихпитања,итомприликом,коментаришућикосовскиконфликт,помешаојеСрбеиХрвате:МивидимокакојебилоуЈугославији,напримеруАлбанацаиХрвата.НајпрејеХрватабило80%,аАлбанаца20%.Буквално50годинакаснијесвејепосталообрнуто.Албанцисупочелидарушехрамове,посталаједоминантнањиховакултураирелигија,почелисуконфликти,потискивање,крв,најпремалират,затимвелики...Иготово!Немаземље,неманарода,самохиљадеизбеглица.Поредтога,испоставилоседакозаци,којисетрадиционалносматрајуделомрускогнарода,посхватањушефарегионапредстављајузасебанетнос.Губернаторје,наиме,изјавиодасукозацинародистокаоРуси,Татари,Мордвиниитд.

У руским медијима Ткачовљева изјава је одмах изазвала велики скандал. Не дешава се често да чиновник тако високог ранга даје себи толику слободу у јавности. По мишљењу читавог низа аналитичара, овакав популистички наступ је уствари губернаторов покушај да у региону учврсти своје позиције, које су приметно пољуљане после недавне разорне поплаве у Кримску, и да тако одвуче пажњу становништва од нестручног деловања локалних и регионалних власти у спречавању катастрофе и отклањању њених последица. Ово утолико пре што у јужним регионима Русије заиста постоји етничка затегнутост, а Кубањ је познат по својим аутономашким тенденцијама.

Ткачовљеве изјаве су нарочито неумесне у време одржавања Олимпијаде у Лондону, где су неколико златних медаља Русији донели представници кавкаских народа.

ПознатирускиТВводитељМаксимШевченкосматрадајегубернатороваиницијативадиректнокршењеУставаи да можеиматиозбиљнепоследице.Рускиустав,наравно,свимграђанимаРФ,независноодњиховенационалнеприпадности,гарантујеправонаслободукретања,такодаоваквипотезилакомогубитипротумаченикаонепризнавањетериторијалнецеловитостиРускеФедерације.Збогтогасе,природно,тешкоможерећидајеипоређењесаКосовомкоректно.

НисамикозацинисуједнодушниупогледуТкачовљевогпредлога.ПомишљењуИгораЛогвињенка,атаманаТерскихкозачкиходредаСавезакозакаРусије,одговорностзакршењезаконатребадаважизасве,независнооднационалнеприпадностиирегионаизкогјечовекдошао.ПостојеУставизаконипредкојимасвитребадабудуједнаки.МислимдабигубернаторКраснодарског Краја,гдеживеприпадници120националности,мораобитикоректнији,изјавиојеЛогвињенко.

Представници кавкаске дијаспоре са негодовањем су примили изјаву губернатора. Они су убеђени да иницијатива Ткачова може изазвати међунационалне сукобе. По мишљењу Алија Тоторкулова, председника председништва Руског конгреса кавкаских народа, губернаторова одлука највише ће угрозити дошљаке из Дагестана, Ингушетије и Карачајево-Черкесије, који у Сочију раде на изградњи објеката за зимску Олимпијаду 2014.

Ткачовљеве изјаве су нарочито неумесне у време одржавања Олимпијаде у Лондону, где су неколико златних медаља Русији донели представници кавкаских народа. На пример, прву златну медаљу за руску репрезентацију освојио је житељ Краснодара Арсен Галстјан, који се својевремено преселио у Кубањ из Јерменије, а носиоци златних медаља Мансур Исајев и Тагир Хајбулајев родом су из Дагестана.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“