Настојатељ Келнске катедрале: И у Немачкој би група Pussy Riot завршила на суду

Наступ панк групе Pussy Riot. Извор: ИТАР-ТАСС.

Наступ панк групе Pussy Riot. Извор: ИТАР-ТАСС.

Кад би чланице групе Pussy Riot обавиле свој „панкерски молебан“ у нашој катедрали у Келну, и у Немачкој би за такав поступак биле судски гоњене, изјавио је у интервјуу агенцији dpa пастор Норберт Фелдхоф, који се често обраћа полицији због сличних ситуација.

ПоречимаНорбертаФелдхофа,настојатеља Келнске катедрале,дасенештосличнодогодилоуНемачкој,вратарибиодмахреаговалиипрекинулинаступ.Затимбичуварипозвалиполицију,наводиДојчеВеленастојатељеверечи.

Позадина предмета Pussy Riot

21. фебруара ове године феминисткиње из панк групе Pussy Riot отпевале су песму „Богородице, отерај Путина!“ испред олтара у храму Христа Спаситеља у Москви. Касније су на свом Твитеру оне тај наступ окарактерисале као „панкерски молебан“.

26. фебруара је против чланица групе Јекатерине Самуцевич, Марије Аљохине и Надежде Толоконикове подигнута кривична пријава по члану „хулиганство“. За овакав прекршај према параграфу 2 члана 213 Кривичног законика Руске Федерације предвиђена је максимална казна од 7 година лишавања слободе.

20. јула у Хамовничком суду у Москви почела су прелиминарна саслушања и одлучено је да се притвор за чланице групе продужи до 12. јануара 2013.

ИуНемачкојсеремећењередаухрамовиматретиракаопрекршај,изјавиојеагенцијиdpaстручњакзацрквеноправо,професорАнгарХензе.Келнскислужитељитакођеимајупотребудасачувајудостојанствохрама,избогтогасупринуђенидасеповременообраћајузапомоћсудскиморганима.

Последњихдеценијабилоједостаинциденатакојисузахтевалиинтервенцијуполиције,саопштаваНорбертФелдхоф.Например,1997.јеизреченасудскамеразанеодобренофотографисање.Нанашемолтарусуфотографисаниголиљуди,сећасепастор.

Фотографјеосуђенначетиримесецаусловно,инановчануказнуувисиниод1500евра,амушкарацкојијепозираомораоједаплатијошвише1800евра.Женакојајеучествовалауфотографисањупрошлајемногобољедобилајесамоопомену,пишеагенција.

Поредтога,укелнскихрампериодичнодолазеграђаниупијаномстању.Јединорешењеједасеподнесетужба,паондасуддоносиодлуку,истакаојеФелдхоф.

Оптужене су на прелиминарним саслушањима одбилесудапризнајусвојукривицу.Једнаодњих,НадеждаТолоконикова,објашњавајућисвојпоступак,изјавилаједасудевојкебилеинспирисанеполитичкимиуметничкиммотивимакојинемајуникаквевезесарелигијом.

МаријаАљохинаједодаладасучланицепанкгрупeискористилеамвонкаосценусамозатоштонисубилеупознатесацрквенимправилима.Сада,посленеколикомесеципритвора,поречимаоптужене,онајетаправилаупотпуностиусвојила.

И келнски служитељи имају потребу да сачувају достојанство храма, и због тога су принуђени да се повремено обраћају за помоћ судским органима.

пастор Норберт Фелдхоф, настојатељ храма у Келну

МаркФејгин,адвокатједнеодоптуженихпанкерки,написаојеусвоммикроблогунаТвитерудајеусудскомпроцесупромењентужилац.Променилисутужиоца,написаојеФејгин.Изгледадасепретходникнијеснашао.Јошпарзаседања,паћепроменитиисудију,пишебранилац.

ЉубовСокологорска,продавачицасвећаухрамуХристаСпаситељаижртваскандалапанкгрупеPussyRiot,насаслушавањујесасвојестранеизјавиладајојјеплесналикнадемонскоџилитањенанеотрајанболиоскрнавиоњенаосећањаиидеале. У наставку саслушања је друга продавачица свећа, Татјана Аносова, жртва хулиганског чина у храму Христа Спаситеља, изјавила је да још увек заплаче кад се сети акције панк групе Pussy Riot, док је други оштећени предложио чланицама групе да ставе на себе вериге и оду у манастир.

Оригинални чланак на vz.ru.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнате више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“