Почело тестирање новог руског авиона, „Фрегате Екоџет“

„Фрегата Екоџет“ на испитивању у аеро-тунелу. Извор: Росијска газета.

„Фрегата Екоџет“ на испитивању у аеро-тунелу. Извор: Росијска газета.

У Централном аерохидродинамичком институту (ЦАГИ) у Московској Области почело је тестирање новог руског цивилног авиона са револуционарним елипсоидним трупом.

Како преноси „Росијска газета“, у једном од аеро-тунела ЦАГИ у коме се имитирају услови летова при брзинама блиских брзини звука тестиране су носиве и моментне карактеристике „Фрегате Екоџет“, новог цивилног авиона широког трупа. Обављено је преко 55 циклуса мерења.

Тестирањемјеутврђенодаседобијенирезултатипоклапајусапроцењеним,ионићебитиискоришћениудаљемпројектовању.Наредусуидругиексперименти:аеродинамичариинститутаЦАГИтребадаодредекарактеристикебудућегпутничкогавионаприполетањуислетању,узимајућиуобзирутицајблизинетла.

ФрегатаЕкоџетјепредставникновогпоколењапутничкихваздухопловаширокогтрупа,предвиђенихзакратке и средње летове (до4.500километара).Основнапредност новогавиона огледасеутомештотрупнијеуобичајеног округлогоблика,већхоризонтално-елипсоидног.ПомишљењуконструктораизРускогваздухопловногконзорцијума,овакав труп је оптимално решење да би сеу што мањи авионсместило300-350путникаутрисалонасатриглавнапролаза,саопштаваРосијскагазета.

Осим елипсоидног трупа, авион ће имати још једну необичност: труп и крила чиниће јединствену целину. Такве конструкције до сада нису улазиле у производњу. Извор: JSC „Russian Avia Consortium“ Corp.

Дабисеобезбедиланеопходнасилапотиска, конструктори „Фрегате Екоџет“ су се одлучили за крилавеликерелативнедебљине, искористивши постојеће решење са тзв. прототипа авиона интегрисаног кола ИС-1, чија крила и труп представљајујединствену целину. Такве конструкције до сада нису улазиле у производњу. Најновија тестирања у аеро-тунелима треба да потврде или оповргну саму идеју ове иновације.

Елипсоиднитрупприличномењааеродинамикуавиона,атиме и његове економске параметре.ПоречимаконструктораФрегатеЕкоџет,просечнацена превозапутникапокилометруможебитиумањеназа25-30%уодносунатренутностање.

Конструкториобјашњавајудаје основна одлика новеконструкције утомештоћеелипсоиднитрупиматиојачанпод.Иуправотозахтевановепрорачунеииспитивања.Променићесеиентеријеравиона,поштообимтрупадозвољаваразмештањесвихсистемаавионанадоњојпалуби.

УинститутуЦАГИнаглашавајудаћепородицаФрегатеЕкоџетпо ефикасности за15-20%превазићисадашњуцивилнуваздухопловнутехнику.Елипсоиднитрупћеучинитиавионнеупоредивомањимилакшимуодносунапостојећуконкуренцију:ФрегатаЕкоџетћебити30%краћаи80тоналакшаодмоделаИл-86илиAirbusA-300.Узсвето,најављенепредностимогујошвише доћи до изражаја захваљујући примени композитних материјала.

Оригинални чланак на vz.ru.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“