Почело тестирање новог руског авиона, „Фрегате Екоџет“

„Фрегата Екоџет“ на испитивању у аеро-тунелу. Извор: Росијска газета.

„Фрегата Екоџет“ на испитивању у аеро-тунелу. Извор: Росијска газета.

У Централном аерохидродинамичком институту (ЦАГИ) у Московској Области почело је тестирање новог руског цивилног авиона са револуционарним елипсоидним трупом.

Како преноси „Росијска газета“, у једном од аеро-тунела ЦАГИ у коме се имитирају услови летова при брзинама блиских брзини звука тестиране су носиве и моментне карактеристике „Фрегате Екоџет“, новог цивилног авиона широког трупа. Обављено је преко 55 циклуса мерења.

Тестирањемјеутврђенодаседобијенирезултатипоклапајусапроцењеним,ионићебитиискоришћениудаљемпројектовању.Наредусуидругиексперименти:аеродинамичариинститутаЦАГИтребадаодредекарактеристикебудућегпутничкогавионаприполетањуислетању,узимајућиуобзирутицајблизинетла.

ФрегатаЕкоџетјепредставникновогпоколењапутничкихваздухопловаширокогтрупа,предвиђенихзакратке и средње летове (до4.500километара).Основнапредност новогавиона огледасеутомештотрупнијеуобичајеног округлогоблика,већхоризонтално-елипсоидног.ПомишљењуконструктораизРускогваздухопловногконзорцијума,овакав труп је оптимално решење да би сеу што мањи авионсместило300-350путникаутрисалонасатриглавнапролаза,саопштаваРосијскагазета.

Осим елипсоидног трупа, авион ће имати још једну необичност: труп и крила чиниће јединствену целину. Такве конструкције до сада нису улазиле у производњу. Извор: JSC „Russian Avia Consortium“ Corp.

Дабисеобезбедиланеопходнасилапотиска, конструктори „Фрегате Екоџет“ су се одлучили за крилавеликерелативнедебљине, искористивши постојеће решење са тзв. прототипа авиона интегрисаног кола ИС-1, чија крила и труп представљајујединствену целину. Такве конструкције до сада нису улазиле у производњу. Најновија тестирања у аеро-тунелима треба да потврде или оповргну саму идеју ове иновације.

Елипсоиднитрупприличномењааеродинамикуавиона,атиме и његове економске параметре.ПоречимаконструктораФрегатеЕкоџет,просечнацена превозапутникапокилометруможебитиумањеназа25-30%уодносунатренутностање.

Конструкториобјашњавајудаје основна одлика новеконструкције утомештоћеелипсоиднитрупиматиојачанпод.Иуправотозахтевановепрорачунеииспитивања.Променићесеиентеријеравиона,поштообимтрупадозвољаваразмештањесвихсистемаавионанадоњојпалуби.

УинститутуЦАГИнаглашавајудаћепородицаФрегатеЕкоџетпо ефикасности за15-20%превазићисадашњуцивилнуваздухопловнутехнику.Елипсоиднитрупћеучинитиавионнеупоредивомањимилакшимуодносунапостојећуконкуренцију:ФрегатаЕкоџетћебити30%краћаи80тоналакшаодмоделаИл-86илиAirbusA-300.Узсвето,најављенепредностимогујошвише доћи до изражаја захваљујући примени композитних материјала.

Оригинални чланак на vz.ru.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Више занимљивих садржаја пронађите на Russia Beyond на српском

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“