Сам свој посланик

Уколико предлог закона на интернет-порталу добије најмање 100 хиљада гласова подршке, влада ће га узети у разматрање. Фотографија из слободних извора.

Уколико предлог закона на интернет-порталу добије најмање 100 хиљада гласова подршке, влада ће га узети у разматрање. Фотографија из слободних извора.

Сваки грађанин Русије ће од 2013. моћи да постане аутор закона, захваљујући интернет-порталу на коме свако може да изнесе своју идеју за писање новог закона или побољшавање постојећег. Уколико изнети предлог добије најмање 100 хиљада гласова подршке, влада ће га узети у разматрање.

ПројекатпорталанакомесвакиграђанинРусијеможедабудезаконодавацприпремилојеМинистарствозаекономскиразвој.Већусептембрућедокументбитидостављенвлади,рекаојеАлексејХерсонцев,директородељењазадржавнорегулисањеекономикеуминистарству.Пројекатје,подсећаон,никаоизпредизборногчланкаВладимираПутинапосвећеногразвојудемократије,каоиизједногодњеговихпрвихпредседничкихуказа.Уприпремиовогпројектаминистарствојеискористиловећпостојећеискустводругихземаља.

У Европској унији нешто слично постоји од овог пролећа, у САД од почетка 2012, у Великој Британији од лета 2011. Додуше, сва три случаја имају нешто своје по чему се разликују од осталих. У Европи идеју може да изложи само група од седам грађана из седам различитих земаља, и потребно је најмање милион гласова да би иницијатива била прослеђена у директорат Европске комисије, после чега се по том питању организују дебате у Европском парламенту.

У САД треба окупити 150 присталица, па тек онда изложити идеју, а затим у току месеца добити подршку 25 хиљада људи да би иницијатива била прослеђена администрацији Беле куће. Американци могу да покрећу законодавне иницијативе, али и да дају савете како да се, на пример, гласа у УН. Једино нема стриктних рокова за реаговање на грађанске иницијативе. У Британији процедура траје исто као што је предложено у Русији, и прослеђује се парламенту, с тим што круг тема није ограничен, а у складу са предлозима парламентарци формулишу питања за министре, мада прихватање идеје није обавезно.

Руска варијанта је комбинација пракси других земаља, с том разликом што је обавеза владе према ауторима иницијатива већа него у другим земљама.

Владинакомисијазазаконодавнуделатностдужнаједаразмотриидејуурокуод60данапослегласања.Акоиницијативазаслужујепажњу,комисијаиздајеналогфедералноморгануизвршневластиучијојјекомпетенцијидатопитањедаускладусањомприпреминацртзаконаиодредирокове.Механизамјеовакоосмишљендакориснеидејенебибилеодбијанезбогформалнихнедостатака,тј.збогнеусклађеностисабирократскимзачкољицама,објашњаваХерсонцев.

Даље све иде по већ разрађеној схеми – нацрт закона се прослеђује Државној думи. Ако идеја не прође владину комисију, на порталу се објављује закључак са објашњењем разлога одбијања иницијативе. Даља судбина одобрених иницијатива може се пратити на другом порталу, који се отвара за јавне дискусије о нацртима закона и нормативним актима. Узгред, тај други сајт ће почети са пробним радом већ ове јесени.

Европа и САД

Међу најпопуларнијим иницијативама на порталу ЕУ су предлози да се директивом загарантују слободан приступ чистој води и јединствена европска тарифа за услуге мобилне телефоније. У САД се дискутује о увођењу обавезног обележавања генетски модификованих намирница и пооштравању мера против нарушавања безбедности у саобраћају, док се Британци залажу за бесплатан поштански број.

Само регистровани корисници могу да постављају идеје на сајт и да гласају за њих, док дискусије о изнетим идејама највероватније неће бити омогућене, јер модерирање таквог форума захтева додатне снаге и чини сајт гломазнијим. Није, међутим, искључено да ће се механизам повратне везе са присталицама или противницима идеја појавити у неком другом облику, и у том случају би они могли да пишу аутору на лични мејл и да поред његове иницијативе постављају линкове на друге сајтове.

Предлаже се да иницијативе буду ограничене федералним законима и нормативним актима. Власти региона или градова отвараће сопствене сајтове за предлоге од регионалног и локалног значаја, претпоставља Херсонцев. Поред тога, иницијативе се не могу тицати оставки појединих чиновника, политичких питања и пореза.

Модераторипорталаћеудаљаватисадржајесанепристојнимизразима,докдругеврстефилтеразасаданисууплану.Тешкојеуовомтренуткупредвидетикаквећемоидејемоћидавидимонатомпорталу.

Сличанмеханизамизношењаиницијатива,каоигласањазаилипротивњих,данаспостојинапорталуОтвореневладе.Засадасутамонајвишелајковаскупилипредлозикојисетичуонемогућавањапрањановцапрекооф-шоркомпанија.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“