Имаги-нација: Мистика пахуљица Алексеја Кљатова

Од делова старих апарата фотограф Алексеј Кљатов је склопио уређај помоћу кога успева да створи необичне макроснимке пахуља. Сваке зиме са доласком првих мразева он качи на терасу вунени шал и вреба будуће јунакиње својих фотографија.