Зимска лепотица у најхладнијем месту на свету

13/13. Девојка носи елегантан капут од броката украшен лисичјим крзном. Испод капута носи одећу украшену ресама на којој су извезени јакутски свештени орнаменти.

13/13. Девојка носи елегантан капут од броката украшен лисичјим крзном. Испод капута носи одећу украшену ресама на којој су извезени јакутски свештени орнаменти.

Александар Чебан