Уралски моноградови, некада и сада

12/12. Данас су некадашњи комбинати углавном затворени, што за директну последицу има одумирање околних насеља. Ипак, у неким местима постоје предузећа која раде и обезбеђују посао мештанима – најчешће су то дрвопрерађивачки погони, покренути уместо угашених фабрика.

12/12. Данас су некадашњи комбинати углавном затворени, што за директну последицу има одумирање околних насеља. Ипак, у неким местима постоје предузећа која раде и обезбеђују посао мештанима – најчешће су то дрвопрерађивачки погони, покренути уместо угашених фабрика.

Сергеј Потерјајев