„Комуналка“, совјетски идеал заједничког становања