Слике с путовања: светиње Успенског Колоцког манастира

Недалеко од села Колоцко, 127 km западно од Москве, на старом путу за Смоленск налази се Успенски Колоцки манастир, основан 1413.