Дух руског племства на имању Мураново

Vadim Razumov
Поглед на лепоту ентеријера „имања двојице песника“.